Bajina Bašta

MILADIN FILIPOVIĆ IZ ZAGLAVKA ŽIVI U TEŠKIM USLOVIMA

Pre skoro dve godine,u februaru 2019. naša ekipa posetila je Miladina Filipovića u selu Zaglavak kod Bajine Bašte, koji živi u teškim uslovima:u staroj kući kojoj preti urušavanje, nema stalnih prihoda, a zdravlje mu je narušeno. Kako bi podstakli lokalnu zajednicu i sve ljude dobre volje da mu pomognu, danas smo ponovo posetili Miladina.

Ostavite komentar