Ostalo

REFORME JAVNE UPRAVE

Efikasna javna uprava koja dobro funkcioniše predstavlja temelj za funkcionisanje svake države, a u našem slučaju je i jedan od osnovnih preduslova za pristupanje Evropskoj uniji. Transparentno i kvalitetno kreiranje javnih politika je upravo jedan od pokazatelja efikasne i delotvorne uprave. Evropska unija naročito insistira na unapređenju kreiranja i sprovođenja javnih politika u okviru reforme javne uprave.

Ostavite komentar