ТВ 5 Ужице

Прва ужичка телевизија од 1994. године

ЛУЧАНИ: УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

Скупштина општине Лучани је данас одржала своју 14. седницу на којој су одборници разматрали,
између осталог, буџет општине Лучани за наредну годину као и програме и планове рада општинских и
регионалних јавних предузећа и установа.
Одборници су најпре разматрали а затиим и већином гласова усвојили одлуку о буџету општине
Лучани за наредну 2024. годину у којој се, између осталог наводи да је планирани буџет за 2024. годину
пројектован у вредности од 1.406.961.725,00 динара. Очекивани порески приходи износе око 990 милиона
динара, од чега је порез на доходак око 806 милиона и порез на имовину око 127 милиона динара.
У оквиру одлуке о буџету наведен је и план расхода по програмима у укупној вредности од
1.446.281.296,00 динара, и то за: енергетску ефикасност 10,3 милиона, развој спорта и омладине 19
милиона, развој културе 52 милиона, здравствену заштиту 10,7, социјалну заштиту 112, средње
образовање 46, основно образовање 95, предшколско образовање 133 милиона, саобраћајну
инфраструктури 306, заштиту животне средине 38, развој туризма 33, пољопривредни и рурални развој 60
милиона динара, комуналне делатности 55, становање, урбанизам и просторно планирање 12, опште
услуге локалне самоуправе 277 милиона динара…
Од значајнијих капиталних издвајања буџетом је планирано: 10 милиона за изградњу Дома културе
у МЗ Ђераћ, шест милиона за изградњу дечијих игралишта, 20 милиона за одржавање објеката у јавној
својини, 10 милиона за зелену пијацу у Лучанима, 240 милиона за реконструкцију водоводне мреже у
Лучанима и магистралног вода Пухово, два милиона за заштиту Рћанске пећине, 80 милиона за изградњу
пешачких стаза, тротоара, уличне расвете у Лучанима, 180 милиона за реконструкцију ОШ у Лучанима, 11
милиона за уређење атарских путева у Гучи и Горњој Краварици, 33 милиона за замену котларница, 42
милиона за реконструкцију саобраћајница и моста на траси Лучани – Дљин, 15 милион за изградњу
мостова, 17 милиона за одржавање терена у ОШ у Гучи, 12 милиона за брану Сврачково, пет милиона за
завршетак хале у Лучанима, 15 милиона за партерно уређење СШ у Лучанима, два милиона за верске
заједнице и три милиона за удружења грађана.
Одборници су на седници донели одлуку о локалним комуналним таксама на истицање фирме на
пословном простору и за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила
и машина. Донета је и одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за
утврђивање пореза на имовину, кадровски план Општинске управе, као и одлуке о покретању поступка
прибављања непокретности у јавну својину. Скупштински одборници су усвојили и деветомесечне
извештаје о пословању регионалних предузећа „Рзав“ Ариље и „Дубоко“ Ужице као и план рада за 2024.
годину јавног предузећа за водоснабдевање. Дата је и сагласност на годишњи програм рада предшколске
установе „Наша радост“ за радну 23/24. годину и донето решење о одобравању уписа мањег, односно
највише 20% већег броја деце од прописаног норматива у јасленим групама.
На седници је дата и сагласност на програме рада и финансијске планове општинских јавних
предузећа и установа и то: ЈП „Драгачево путеви“, ЈКП „Комуналац“, Културни центар, Туристичку,
Библиотеку, Дом здравља за наредну годину. Сагласност је дата и на план рада Црвеног крста општине
Лучани и Добровољног ватрогасног друштва МЗ Гуча.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Copyright TV5 Užice© 2021 All rights reserved. | Newsphere by AF themes.