ТВ 5 Ужице

Прва ужичка телевизија од 1994. године

OSTVARIVANJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANjA

3 min read

Šta podrazumeva poseban staž?

GLOSA
Penzijski staž = staž osiguranja + poseban staž
GLOSA
Za razliku od staža osiguranja, koji se utvrđuje na osnovu prijava registrovanih u matič
noj evidenciji, poseban staž se isključivo utvrđuje po zahtevu osiguranika, rešenjem
Osiguranici koji se pripremaju za odlazak u penziju neretko su u nedoumici koja kategorija
penzijskog staža im je relevantna za ostvarivanje prava. U Zakonu o penzijskom i invalidskom osigu
ranju spominju se penzijski staž, staž osiguranja i poseban staž, dok se u svakodnevnom govoru
najčešće koristi termin „radni staž”. Kako bi olakšali osiguranicima, pokušaćemo da objasnimo
različite kategorije staža, razlike i značenje, a posebno ulogu i značaj posebnog staža pri
odlasku u penziju.
Prava iz PIO stiču se i ostvaruju na osnovu penzijskog staža, koji je najširi termin i obuhvata
staž osiguranja i poseban staž. Zakonom se precizira trajanje staža osiguranja kao uslov za sti
canje prava na penziju i ovaj staž podrazumeva vreme provedeno na radu, uključujući i periode
primanja novčane naknade (npr. za bolovanje ili za nezaposlenost), periode provedene u oba
vljanju samostalnih delatnosti, uključujući i periode privremene obustave obavljanja de
latnosti ako je za taj period plaćen doprinos, periode obavljanja privremenih i povremenih
poslova, ili periode za koje je ostvarena ugovorena naknada, periode za koji je neko lice bilo
„dobrovoljno” osigurano (po članu 15 Zakona o PIO), kao i periode bavljenja poljoprivredom.
Osnovni uslov da se neki period prizna u staž osiguranja jeste da su za taj period plaćeni doprinosi.
Za razliku od staža osiguranja, poseban staž za svoju osnovu nema zaposlenje ili samostalnu de
latnost, već se utvrđuje licima koja su pojedine periode provela u oružanim akcijama, odno
sno u zarobljeništvu, na lečenju ili rehabilitaciji u vezi sa tim akcijama, kao i ženama ko
je su rodile troje dece. Za ovaj staž se ne plaćaju doprinosi. Naglašavamo da se, kada se ceni
ispunjenost uslova za penziju, uzima u obzir samo staž osiguranja za koji je plaćen doprinos za PIO.
Poseban staž se pri oceni uslova ne sabira i ne utiče na ostvarivanje prava.
Za razliku od staža osiguranja, koji se utvrđuje na osnovu prijava registrovanih u matičnoj
evidenciji, poseban staž se isključivo utvrđuje po zahtevu osiguranika, rešenjem. Dakle,
ukoliko osiguranik smatra da ispunjava uslove za utvrđivanje posebnog staža, neophodno je
da Fondu podnese zahtev za utvrđivanje tog staža, uz koji će priložiti odgovarajuće dokaze.
Poseban staž se ne uzima u obzir pri utvrđivanju da li osiguranik ispunjava uslove za penziju,
ali se uračunava pri određivanju visine penzije. Kada se računa visina penzije, poseban
staž se sabira sa stažom osiguranja i čini ukupan, penzijski staž koji je deo jednačine kojom se
računa visina penzije. Primera radi, ukoliko se osiguraniku utvrdi penzija na osnovu 20 go
dina staža osiguranja, a on ima i poseban staž utvrđen u trajanju od dve godine, ukupan penzijski
staž je 22 godine, pa u takvom slučaju poseban staž mesečni iznos penzije uvećava za 10 odsto, srazmerno
svom trajanju.
Da podsetimo građane još jednom da bi trebalo redovno da proveravaju podatke o svom stažu osiguranja,
što mogu da urade na dva načina: na šalteru Fonda PIO, gde će uz ličnu kartu dobiti izveštaj o
uplatama ili elektronski, uz pomoć Pin koda, koji će preuzeti jednom u filijali Fonda PIO i mogu ga
koristiti za daljinski bezbedan pristup veb servisu radi uvida u evidentirane podatke o stažu
osiguranja u matičnoj evidenciji Fonda PIO.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Copyright TV5 Užice© 2021 All rights reserved. | Newsphere by AF themes.