Prijepolje

UREĐENJE OBALOUTVRDE LIMA U ŠARAMPOVU

Dobra saradnja opštine Prijepolje sa Javnim vodoprivrednim preduzećem Srbija vode imaće za rezultat i uređene obaloutvrde Lima u Šarampovu. Radove finansira Svetska banka a ako sve bude išlo po planu, trebalo bi da budu završeni do kraja februara naredne godine.

Ostavite komentar