Lična karta televizije

Naziv: TV-5 DOO UŽICE
Poslovno ime: PREDUZEĆE TV-5 DOO UŽICE
Matični broj: 06999573
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Sedište: 31000 Užice, Mihaila Pupina 1
PIB: 101782964