Društvo

UPIS PRVAKA U OSNOVNE ŠKOLE POČINJE 1. APRILA I TRAJE DO 31. MAJA

Upis prvaka u osnovne škole, kao i dece koja će slušati predškolski program pri osnovnim školama, ove godine počinje 1. aprila i traje do 31. maja. Novina od ove godine je softverska podrška u školama, uz pomoć koje će škole same pribavljati izvode iz matične knjige rođenih i uverenje o mestu stanovanja za svu decu za koju roditelji predaju zatev za upis u školu.

 

 

Ostavite komentar