Društvo

UNAPREĐENJE SPECIJALIZOVANIH USLUGA ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA

O unapređenju položaja žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja u Zlatiborskom okrugu, ali i ostalim aktivnostima koje su sprovedene tokom ove godine na uspostavljanju regionalne usluge SOS telefona i regionalnog prihvatilišta za žene žrtve nasilja govorilo su tokom okruglog stola u organizaciji Ženskog centra Užice. Događaju su, pored predstavnika nevladinih organizacija, prisustvovali i predstavnici centara za socijalni rad, lokalne samouprave i Misije OESC-a u Srbiji.

 

 

Ostavite komentar