Društvo

POTPISAN SPORAZUM IZMEĐU MINISTARSTVA RADA I NSZ

Sa ciljem daljeg unapređenja saradnje sa jedinicama lokalnih samouprava u kreiranju i sprovođenju mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada potpisan je sporazum između Ministarstva rada i zapošljavanja i Nacionalne službe za zapošljavanje. Ovim sporazumom utvrđeni su konkretni zadaci i ciljevi za 2018. godinu, a poseban značaj imaće aktivnosti na pružanju podrške u zapošljavanju viškova zaposlenih, mladih i dugoročno nezaposlenih, Roma i osoba sa invaliditetom.

 

 

Ostavite komentar